Allah Swt berfirman: ” Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa” (Qs.Al-Hujurat : 13)