Saya memanggil kalain, wahai Yaman yang penuh keimanan! wahai putra-putra kebanggaan Anshar! saya memanggil kalian dengan seruan masjid Al-Aqsha yang mulia, dengan seruan Al-Quds, dengan seruan bangsa Palestina di seluruh penjuru dan di Gaza.