Al-Quran itu anti dengan kezaliman. Al-Quran mengajak manusia untuk bangkit melawan kezaliman dan ketidakadilan.

“Tidaklah kalian menzalimi dan tidak pula kalian dizalimi.” (QS. Al-Baqarah:279)

Mereka yang memusuhi Al-Quran, mereka sedang memusuhi makrifah, memusuhi hikmah, memusuhi kebangkitan manusia.