Kita belajar dari Al-Husain untuk tidak taat & tunduk kepada Thagut, kita tidak boleh mentaati & tunduk kepada orang yang zalim, inilah yang dimaksud ketauhidan yang murni.