Cinta dunia adalah ketika dihadapkan kepada kita perintah Allah Swt di satu sisi, dan cinta dunia di sisi yang lain, dan ketika kjita memilih mementingka keinginan kita daripada larangan Allah, maka ini adalah cinta dunia.