“Sesungguhnya aku kencintai majelis-majelis yang demikian, Maka hidupkanlah perkara kami (Ahlulbait as),” Imam Jakfar Shadiq as