Maitsam Tammar adalah salah satu seorang sahabat Imam Ali Bin Abithalib as. Kecintaan dan ketaatan Maitsam kepada Imam Ali sangatlah besar, hingga pada saat diancam sekalipun, ia tidak pernah goyah dalam mencintai Ahlulbait Nabi.