Menyampaikan sesuatu yang baik adalah perkara yang sangat mudah, namun yang lebih penting adalah bagaimana kita mengamalkannya.