Dalam Al-Quraan, Allah Swt menegaskan kita agar berlapang dada, dan sebagai mana kita ingin orang lain memaklumi tindakan kita, maka kita juga harus dapat memaklumi perbuatan orang lain