Hari Asyura pada 10 Muharram adalah hari berkabung bagi umat Islam di seluruh dunia. Pada hari itu, 1400 tahun silam, cucu Rasulullah saw, yaitu Imam Husain as dianiaya secara kejam hingga gugur syahid di Karbala.