Mencintai diri sendiri merupakan perkara alami dan diperbolehkan secara syariat. Akan tetapi apa yang menjadi manfaat bagi diri sendiri itu?