Imam Ali Ar-Ridha as berkata : “Sesiapa yang melihat kepada kedua orangtuanya dengan pandangan kemarahan, maka Allah akan mengusirnya dari rahmat-Nya di hari Mahsyar.”