Perlawanan merupakan perintah yang ada dalam al-Quran. “Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu”.
(QS al-Baqarah 194)