Rezim Islam dan gerakan serta revolusi Al-Imam Khomenei, merupakan proses pendahuluan terpenting dalam mendekatkan dan mensegerakan dari pada kemunculan A-Mahdi as.