Allah Swt berfirman :
“Sesungguhnya pada yang demikian itu pasti terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada azab akhirat.” (QS.Hud:103)