Kita tidak akan pernah tunduk kepada musuh-musuh dari golongan kafir dan munafik, dengan spirit revolusi dan jihad bashiroh kami mengambil keputusan untuk terus menentang agresi terhadap negeri kami.