Kesetiaan Abu Fadhl Abbas utamanya terlihat ketika menghampiri sungai Eufrat dan menahan diri dari meminum airnya.