Imam Sajjad berkata : “Wahai Abu Khalid!, sesungguhnya umat di zaman keghaiban Al-Mahdi, yakni (umat) yang mengakui keimamannya dan menanti kedhuhurannya, merupakan umat terbaik yang pernah ada sepanjang zaman.