Pada tahun 1975, Amerika berkhianat kepada Mustafa Barzani dan orang-orang Kurdi. Amerika yang membuat Kurdi untuk melakukan aksi militer di tahun 1974. Nyatanya, di tahun 1975, Amerika beralih melakukan perjanjian dengan Saddam Hussein dan berkhianat kepada etnis Kurdi.