Insan beriman yang berjiwa Husaini haruslah peioritas pertama dari perhatiannya, ialah menolong agama Allah, yang paling pertama sebelum berbuat baik kepada kedua orangtuanya, sebelum kepada suami atau istrinya, sebelum kepada anak-anaknya, kerabatnya, tanah airnya atau ormasnya.