Sosok agung yang semasa hidup singkatnya yang hanya berusia 25 tahun saat beliau syahid, beliau lalui dengan melawan kekuasaan munafik dan sombong Ma’mun Abbasi, seorang khalifah Bani Abbasiyah.

Beliau tidak pernah mundur sedikit pun. Semua kondisi sulit beliau lalui dengan tegar dan sabar. Beliau melawan dengan segala carayang mungkin untuk dilakukan.