Berikut ini syair cinta yang dipersembahkan teruntuk ibunda kita yang kasih sayangnya seluas alam semesta ini, dengan judul asli “Ismuki ya ummi” Namamu, duhai Ibu!. oleh Haidar Khalil, seorang penyanyi terkenal asal Beirut, Libanon, selamat menyaksikan.