Berikut ini adalah pengaduan adik Imam Husain as, yang bernama Sayyidah Zainab Alkubra as, kepada Rasulullah saw pasca terbunuhnya Imam Husain as di padang Karbala, selamat menyimak.